Günün Fırsatı
   
  Htmlkodlari - Site Kodları | HTML Kodları | Sitene Kod Ekle - Html Kodları - Web Site Kodları - Sitene Ekle - Javascript Kodları - Css Kodlari - Tasarim Kodlari - Arka Plan Kodlari - Facebook Kodlari
  Klavye Kısa Yollari
 
Genel Klavye Kısayolla rı
CTRL+C (Kopyala)
CTRL+X (Kes)
CTRL+V (Yapıştır)
CTRL+Z (Geri Al)
DELETE (Sil)
ÜSTKRKT+DELETE (Seçili öğeyi Geri Dönüşüm Kutusu’na atmadan kalıcı olarak sil)
Bir öğeyi sürüklerk en CTRL (Seçili öğeyi kopyala)
Bir öğeyi sürüklerk en CTRL+ÜSTKRKT (Seçili öğeye kısayol oluştur)
F2 tuşu (Seçili öğeyi yeniden adlandır)
CTRL+SAź OK (Ekleme noktasını sonraki sözcüğün başına ***ür)
CTRL+SOL OK (Ekleme noktasını önceki sözcüğün başına ***ür )
CTRL+AŞAźI OK (Ekleme noktasını sonraki paragrafı n başına ***ür)
CTRL+YUKARI OK (Ekleme noktasını önceki paragrafı n başına ***ür )
Ok tuşlarını n herhangi biriyle birlikte CTRL+ÜSTKRKT (Bir metin bloğu vurgula)
Ok tuşlarını n herhangi biriyle birlikte ÜSTKRKT (Pencere veya masaüstün de birden fazla öğe seç veya bir belgede metin seç)
CTRL+A (Tümünü seç)
F3 tuşu (Bir dosya ya da klasör ara)
ALT+ENTER (Seçili öğenin özellikle rini görüntüle)
ALT+F4 (Etkin öğeyi kapat veya etkin programda n çık)
ALT+ENTER (Seçili nesnenin özellikle rini görüntüle)
ALT+ARA ÇUBUźU (Etkin pencere için kısayol menüsünü aç)
CTRL+F4 (Aynı anda birden çok belge açmayı sağlayan programla rdaki etkin belgeyi kapat)
ALT+SEKME (Açık öğeler arasında geçiş yap)
ALT+ESC (Öğeler arasında açılma sıraların a göre dön)
F6 tuşu (Bir pencerede ki veya masaüstün deki ekran öğeleri arasında dolaş)
F4 tuşu (Bilgisaya rım veya Windows Gezgini’ndeki Adres çubuğu listesini görüntüle)
ÜSTKRKT+F10 (Seçili öğe için kısayol menüsünü görüntüle)
ALT+ARA ÇUBUźU (Etkin pencere için Sistem menüsünü görüntüle)
CTRL+ESC (Başlat menüsünü görüntüle)
ALT+Bir menü adındaki altı çizili harf (Karşılık gelen menüyü görüntüle)
Açık bir menüdeki bir komut adındaki altı çizili harf (Karşılık gelen komutu gerçekleş tirir)
F10 tuşu (Etkin programda menü çubuğunu etkinleşt irir)
SAź OK (Sağdaki sonraki menüyü aç veya bir alt menü aç)
SOL OK (Soldaki sonraki menüyü aç veya bir alt menüyü kapat)
F5 tuşu (Etkin pencereyi günceleşt ir)
GERİ AL (Bilgisaya rım ya da Windows Gezgini’nde bir seviye üstteki klasörü görüntüle)
ESC (Geçerli görevi iptal et)
CD-ROM sürücüye bir CD-ROM taktığını zda ÜSTKRKT (CD-ROM’un otomatik olarak oynatılma sını önle)
İletişim Kutusu Klavye Kısayolla r
CTRL+SEKME (Sekmeler arasında gezin)
CTRL+ÜSTKRKT+SEKME (Sekmeler arasında geriye doğru git)
SEKME (Seçenekle r arasında ileriye doğru git)
ÜSTKRKT+SEKME (Seçenekle r arasında geriye doğru git)
ALT+Altı Çizili harf (İlgili komutu gerçekleş tir veya ilgili seçeneği seç)
ENTER (Etkin seçeneğin veya düğmenin komutunu gerçekleş tir)
ARA ÇUBUźU (Etkin seçenek bir onay kutusuysa onay kutusunu seç veya temizle)
Ok tuşları (Etkin seçenek seçenek düğmeleri grubuysa bir düğme seç)
F1 tuşu (Yardım görüntüle)
F4 tuşu (Etkin listedeki öğeleri görüntüle)
GERİ (Kaydet veya Aç iletişim kutusunda bir klasör seçiliyse bir üst düzeydeki klasörü aç)
Microsoft Doğal Klavye Kısayolla rı
Windows Logosu (Başlat menüsünü göster veya gizle)
Windows Logosu+BREAK (Sistem Özellikle ri iletişim kutusunu görüntüle)
Windows Logosu+D (Masaüstün ü göster)
Windows Logosu+M (Tüm pencerele ri küçült)
Windows Logosu+ÜSTKRKT+M (Küçültülm üş pencerele ri geri yükle)
Windows Logosu+E (Bilgisaya rım’ı aç)
Windows Logosu+F (Bir dosya veya klasör ara)
CTRL+Windows Logo+F (Bilgisaya r ara)
Windows Logosu+F1 (Windows Yardımı’nı görüntüle)
Windows Logosu+ L (Klavyeyi kilitle)
Windows Logosu+R (Çalıştır iletişim kutusunu aç)
Windows Logosu+U (Hizmet Programı Yöneticis i’ni aç)
Erişilebi lirlik Klavye Kısayolla rı
Sekiz saniye boyunca Sağ ÜSTKRKT (Filtre Tuşlarını aç veya kapat)
Sol ALT+Sol ÜSTKRKT+PRINT SCREEN (Yüksek Karşıtlık’ı aç veya kapat)
Sol ALT+sol ÜSTKRKT+NUM LOCK (Fare Tuşları’nı aç veya kapat)
Beş kez ÜSTKRKT (Yapışkan Tuşlar’ı aç veya kapat)
Beş saniye boyunca NUM LOCK (Geçiş Tuşları’nı aç veya kapat)
Windows Logosu+U (Hizmet Programı Yöneticis i’ni aç)
Windows Gezgini Klavye Kısayolla rı
END (Etkin pencereni n sonunu göster)
HOME (Etkin pencereni n başını göster)
NUM LOCK+Yıldız İşareti (*) (Seçili klasörün altındaki tüm alt klasörler i göster)
NUM LOCK+Artı işareti (+) (Seçili klasörün içeriğini göster)
NUM LOCK+Eksi işareti (-) (Seçili klasörü daralt)
SOL OK (Geçerli seçim genişleti lmişse daralt veya üst klasörü seç)
SAź OK (Geçerli seçimi daraltılm ışsa görüntüle veya ilk alt klasörü seç)
Karakter Eşlem İçin Klavye Kısayolla rı
Karakter kılavuzun da bir karakteri çift tıklatırs anız, kılavuz üzerinde klavye kısayolla rını kullanara k hareket edebilirs iniz:

SAź OK (Sağa veya sonraki satırın başına git)
SOL OK (Sola veya önceki satırın başına git)
YUKARI OK (Bir satır yukarı git)
AŞAźI OK (Bir satır aşağı git)
PAGE UP (Bir defada bir ekran yukarı git)
PAGE DOWN (Bir defada bir ekran aşağı git)
HOME (Satırın başına git)
END (Satırın sonuna git)
CTRL+HOME (İlk karaktere git)
CTRL+END (Son karaktere git)
ARA ÇUBUźU (Bir karakter seçildiği nde Büyütülmü ş ve Normal modlar arasında geçiş yap)
Microsoft Yönetim Konsolu (MMC) Ana Pencere Klavye Kısayolla rı
CTRL+O (Kaydedilm iş bir konsolu aç)
CTRL+N (Yeni bir konsol aç)
CTRL+S (Açık konsolu kaydet)
CTRL+M (Bir konsol öğesi ekle veya kaldır)
CTRL+W (Yeni bir pencere aç)
F5 tuşu (Tüm konsol pencerele rinin içeriğini güncelleş tir)
ALT+ARA ÇUBUźU (MMC penceresi menüsünü görüntüle)
ALT+F4 (Konsolu kapat)
ALT+A (Eylem menüsünü görüntüle)
ALT+V (Görünüm menüsünü görüntüle)
ALT+F (Dosya menüsünü görüntüle)
ALT+O (Sık Kullanıla nlar menüsünü görüntüle)
MMC Konsol Penceresi Klavye Kısayolla rı
CTRL+P (Geçerli sayfayı veya etkin bölmeyi yazdır)
ALT+Eksi işareti (-) (Etkin konsol penceresi için pencere menüsünü görüntüle)
ÜSTKRKT+F10 (Seçili öğe için Eylem kısayol menüsünü görüntüle)
F1 tuşu (Seçili öğe için varsa Yardım başlığını aç)
F5 tuşu (Tüm konsol pencerele rinin içeriğini güncelleş tir)
CTRL+F10 (Etkin konsol penceresi ni büyüt)
CTRL+F5 (Etkin konsol penceresi ni geri yükle)
ALT+ENTER (Seçili öğe için varsa Özellikle r iletişim kutusunu aç)
F2 tuşu (Seçili öğeyi yeniden adlandır)
CTRL+F4 (Etkin konsolu kapat. Bir konsolun tek bir konsol penceresi varsa, bu kısayol konsolu kapatır)
Uzak Masaüstü Bağlantıs ı Gezintisi
CTRL+ALT+END (Microsoft Windows NT Güvenlik iletişim kutusunu aç)
ALT+PAGE UP (Programla r arası soldan sağa geçiş yap)
ALT+PAGE DOWN (Programla r arası sağdan sola geçiş yap)
ALT+INSERT (Programla r arasında en sık kullanılm a sırasına göre dön)
ALT+HOME (Başlat menüsünü görüntüle)
CTRL+ALT+BREAK (İstemci bilgisaya rını bir pencere ve tam ekran arasında geçiş yap)
ALT+DELETE (Windows menüsünü görüntüle)
CTRL+ALT+Eksi işareti (-) (Etkin pencereni n anlık görüntüsü nü Terminal Server panosunda istemciye yerleştir ve aynı işlevsell iği yerel bilgisaya rda PRINT SCREEN’e basarak sağlayın.)
CTRL+ALT+Artı işareti (+) (Etkin istemci penceresi nin tamamının anlık görüntüsü nü Terminal Server panosuna yerleştir ve aynı işlevsell iği yerel bilgisaya rda ALT+PRINT SCREEN’e basarak sağlayın.)
Microsoft Internet Explorer Gezintisi
CTRL+B (Sık Kullanıla nları Düzenle iletişim kutusunu aç)
CTRL+E (Arama çubuğunu aç)
CTRL+F (Bul yardımcı programın ı başlat)
CTRL+H (Geçmiş çubuğunu aç)
CTRL+I (sık kullanıla nlar çubuğunu aç)
CTRL+L (Aç iletişim kutusunu aç)
CTRL+N (Aynı Web adresiyle tarayıcın ın başka bir örneğini aç)
CTRL+O (Aç iletişim kutusunu aç, CTRL+L ile aynı)
CTRL+P (Yazdır iletişim kutusunu aç)
CTRL+R (Geçerli Web sayfasını güncelleş tir)
CTRL+W (Geçerli pencereyi kapat)
Çalıştır Komutları
compmgmt. msc - Bilgisyar Yöneticis i
devmgmt.m sc - Aygıt Yöneticis i
diskmgmt. msc - Disk Yöneticis i
dfrg.msc - Disk birleştir me
eventvwr. msc - Olay Görüntülü yicisi
fsmgmt.ms c - Paylaşıla n Dosyalar
gpedit.ms c - Grup Poliçeler i
lusrmgr.m sc - Yerel Kullanıcı lar ve Gruplar
perfmon.m sc - Performan s Monitörü
rsop.msc - Poliçe Sonuçarın ı Ortaya koymak
secpol.ms c - Yerel Güvenlik Ayarları
services. msc - Çeşitli Servisler
msconfig - Sytem Bilgisi Hizmetler i
regedit - - Kayıt Defteri Editörü
msinfo32 - Sistem bilgisi
sysedit - Sistem Şekli Editörü
win.ini - Windows Yükleme Bilgisi
winver - Şu anki Wİndows Sürümünü Görüntüle
mailto: - Varsayıla n E-mail alıcısı Görüntüle
cmd - Komut satırını çalıştır
Denetim Masası Öğeleri İçin Çalıştır Komutları
Program Ekle Kaldır / control appwiz.cp l
Tarih Saat özellikle ri /control timedate. cpl
Ekran özellikle ri / control desk.cpl
Hızlı bul / control findfast. cpl
Fontlar / control fonts
İnternet Özellikle ri /control inetcpl.c pl
Klavye özellikle ri /control main.cpl keyboard
Mouse Özellikle ri / control main.cpl
Multimedy a Özellikle r /control mmsys.cpl
Ağ Özellikle ri / control netcpl.cp l
Şifre özellikle ri / control password. cpl
Printer /control printers
Ses Özellikle ri / control mmsys.cpl sounds
Sistem Özellikle ri /control sysdm.cpl
Windows XP Shortcuts
ALT+ENTER / seçili ögelerin özellikle ri
ALT+ESC / en son acılan ıtem lerı gecıs saglar
ALT+F4 / aktif pencerele rı kapatır
ALT+SPACEBAR / aktif sayfanın menusu
ALT+TAB / menuler arasında geçiş
BACKSPACE / bir önceki sayfaya geçiş
CTRL+A / hepsini seç
CTRL+B / kalın yazı
CTRL+C / kopyala
CTRL+I / italik
CTRL+O / dosya açma
CTRL+U / alt cızgı
CTRL+V / yapıştır
CTRL+X / kes
CTRL+Z / geri tusu
CTRL+F4 / dökümanla rı kapatır
CTRL while dragging / seçili ögeleri tutar
CTRL+SHIFT while dragging / seçili ögeleri kısayol oluşturur
SHIFT+DELETE / çöp kutusuna atmadan siler
ESC / ıslemlerı durdurur
F1 / help
F2 / seçili öğenin ismini degiştirm e
F3 / arama dosya ve klasörler de
F4 / adres çubuğunu açar
F5 / yenileme
F6 / adres çubuğuna gider
F10 / active sayfalard a çubuğa gider “dosya eklemek araçlar filan‿
SHIFT+F10 / sağ tıkladıgı nızda açılan menu
CTRL+ESC / start menusu
SHIFT+CTRL+ESC / görev yönetıcıs ı
WIN / start menüsü
WIN+BREAK / sistem özellikle r menüsü
WIN+D / bütün aktif sayfalari küçültme
WIN+E / bilgisaya rımı açar
WIN+F / arama dosya ve klasörler de
WIN+F+CTRL / bilgisaya rımda arama
WIN+L / kullanıcı degiştirm e kapatmada n
WIN+M / küçültme veya restore etme sayfaları
WIN+R / çalıştırı açar
WIN+TAB / açık olan sayfalard a geçiş
Windows Explorer kısayolla rı
ALT+SPACEBAR / aktif sayfanın menüsü
CTRL+ESC / windows menusu
ALT+F4 / windows penceresi ni ve cerayann eden olayları kapatır
CTRL+A / bütün parçaları seçer
CTRL+X / seçili kısmı keser
CTRL+C / seçili kısmı kopyalar
CTRL+V / seçili kısmı yapıştırı r
CTRL+Z / geri döner son yapılana
CTRL+(+) / sutun icindeki pencerele ri otomatik olarak dogru sıralar
TAB / 7 sutun atlatma yada digger seçili ögeye geçme
SHIFT+DELETE / direk silme
BACKSPACE / bir önceki sayfaya yada slime işlemi
ALT+ENTER / seçili ögelerin özellikle ri
F10 / aktif sayfanın menusu
F6 / adress bara gider /
F5 / sayfayı yenıler
F3 / arama ögesi
F2 / ismini degistirm e seçili ögenin
Internet Explorer kısa yolları
CTRL+A / bütün sayfanın seçimi
CTRL+D / favorite ekler
CTRL+E / aktif sayfada arama yapar
CTRL+F / sayfada bulma
CTRL+H / geçmiş sayfasını açar
CTRL+I / favorite sayfaları nın oldugu kısmı açar
CTRL+N / yeni pencere açar
CTRL+O / yenı lokasyonl ar gider
CTRL+P / printer menusu
CTRL+S / degisikli kleri kaydeder
CTRL+W / aktif sayfayı kapatır
CTRL+ENTER/ basına www ve sonuna .com koymayı yapar
SHIFT+CLICK / yeni pencerede açar
BACKSPACE / bir önceki sayfaya gider
ALT+HOME / anasayfay a gider
HOME / sayfanın başına gider
TAB / Itemler arasında atlamayı sağlar
END / sayfanın sonuna gider
ESC / açılan sayfayı sonlandır ır
F11 / tam ekran yapar sayfayı
F5 / sayfayı yeniler
F4 / adress barı açar
F6 / adress bara gider
ALT+RIGHT ARROW / ileri sayfaya ***ürür
SHIFT+CTRL+TAB / address bara gider
SHIFT+F10 / sağ tus olayı
SHIFT+TAB / geri tab olayı
CTRL+C / kopyalama
CTRL+V / yapıştırm a
ENTER / aktif etmek /
F1 / internet explorer help
Ms-dos komutları
ASSOC / Dosya ortaklıkl arını görüntüle .
AT / Programla rı ve komutları uygulamak için zamanı ayarla.
ATMADM / Windows ATM sağrı yöneticin in gördüğü adresleri ve bağlantıl arı listele
BREAK / CTRL + C’i Etkinleşt ir / devre dışı bırak
CACLS / ACL dosyaları göster ve değiştir
CALL / Grup dosyasını diğer grup dosyasınd an çağır.
CD / Rehberi değiştir.
CHCP / Uluslar arası klavye ve karakter bilgileri ni ilave et
CHDIR / Adresi değiştir.
CHKDSK /FAT diskdeki hataları tara.
CHKNTFS / NTFS disk’deki hataları tara
CLS / Ekranı temizle.
CMD / Komut satırını çalıştır.
COLOR / Ön plan resmini değiştir.
COMP / Dosyayı sıkıştır.
COMPACT / Dosyayı sıkıştır,aç,.
CONTROL / Ms-dos da denetim masası simgeleri ni aç
CONVERT / FAT’i NTFS’e dönüştür
COPY / Bir yada daha fazla dosyayı öteki konuma kopyala
CTTY / Bilgisaya rın giriş çıkış aygıtları nı değiştir
DATE / Sistem tarihini görüntüle,değiştir
DISKCOMP/ Disk’i diğer bir disk ile karşılaşt ır
DRIVPARM / Asıl aygıt sürücüler inde yeniden yazmayı etkinleşt ir.
ECHO / Mesajları göster ,etkinleştir ve devre dışı bırak
EDIT / Dosyayı görüntüle ve değiştir.
EDLIN / Dosyayı görüntüle ve değiştir.
EMM386 / Genişleti lmiş hafıza yöneticis ini görüntüle
ENABLE / Konsol geri alma komutunu etkinleşt irme ve devre dışı bırakma
SCANDISK / disk taramayi calistir.
QBASIC / Qbasic i ac.
RENAME / yeniden adlandir.
RMDIR /bos klasoru sil.
SHUTDOWN/ bilgisaya rı kapat
SMARTDRV / gelenekse l ve genişleti lmiş hafıza için disk hafızası olustur
SORT / kisa giris ve cikislari goster
SWITCHES/ ms-dos a fonksyion ekle,kaldır.
SYS / Sistem saatini disk sürücüsün e yükle
TIME / sistem saatini goster,ayarla.
TITLE / ms-dos penceresi ndeki basligi degistir
TRACERT / karsidan gelen network paketleri nin yolunu goster
TREE / Disk’in yuzeysel agacini goster
TYPE / Dosyanin icerigini goruntule
UNDELETE / silinemey en dosyalari silvisual l
UNFORMAT / bicimsiz disk surucusu.
UNLOCK /Disk’in klitini ac.
VER / Versiyon bilgisini goster.
VERIFY / diske yazmak gerektigi nde karar vermeyi etkinlest ir yada devre disi birak.
VOL / cilt bilgisini goster
XCOPY / Başka bilgisaya rlardan çoklu dosyaları kopyala
TRUENAME/ dizinde var olan kişileri gösterir
TASKKILL / ihtiyaç duyulmaya n uygulamal arı kapat
SETVER - ms-dos version unu degistir.
SHARE - dosyalari palasabil me yetenegin i yukle,devredisi birak
SCANREG - kayit defterind eki hatalari tara ve geri yukle.
ROUTE - windows agindaki rota tablosunu goruntule ve degistir
RUNAS - baska bir bilgisaya rdaki programi etkinlest ir.
PRINT - dosyayada resmi print et
PROMPT - ms-dos u goster ve degistir
PING - test amacli diger ag bilgisaya rina bilgi gonder
POPD - agdaki rehberi degistir.
NET - ag ayarlarin i guncelle ve onar
NETSH - degisebil en ve degismeye n network bilgisini goster
NETSTAT - TCP/IP ag protokolu bilgisini ve istatisti gini goruntule NLSFUNC - ulkeye ozgu bilgileri goster
NSLOOKUP - agdaki yada alandaki ip adresini goster
PATH - bilgisyar daki gizli dosya yerlerini goster ve yerini ogren PATHPING - ag daki gizli dosya yerlerini goster ve yerini ogren MOVE - dosyanin yerini degistir.
MSAV - ilk microsoft virus hizmeti.
MSD - Tanimlama hizmeti.
IFSHLP.SY S - 32-bit dosya yoneticis i.
IPCONFIG - ag aygiti ayarlarin i goster ve degerleri goruntule
KEYB - klavyenin planini degistir.
LABEL - disk surucusun un etiketini degistir.
LH - Yuksek Hafizada disk surucusu yukle
LISTSVC - servisler ve suruculer icin kurtarma konsol komutunu goruntule
LOADFIX - 64k’nin uzerindek i programla ri yukle
LOADHIGH - yuksek hafizadak i aygit surucusun u yukle.
LOCK - hard disk surucusun u kitle.
LOGON - kurulumla r ve geri tuklemele r icin yonetici hesabi
MAP - surucudek i aygit ismini goster
MEM - Sistemdek i hazfızayı göster.
MKDIR - yeni, rehber komutu yarat.
MODE - port ve gotuntu ayarlarin i degistir.
GRAFTABL - Grafik modundaki genişleti lmiş karakterl eri göster.
HELP - komutlari kisaca acikla
EXTRACT - dosyalari windows dizininde n cikart
FASTHELP - ms-dos komutlari ni ve bilgileri listele
FC - dosyalari karsilast ir.
FDISK - disk surucusu icin bolumleme konsolunu calisti
FIND - dosya icindeki yaziyi ara.
FINDSTR - dosya icindeki dizini ara.
FIXBOOT - yeni cizim bolgesi yaz
FIXMBR - disk surucu icin yeni cizim bolgesi yaz
FORMAT - disk surucusun u bicimlend ir.
FTP - FTP * a baglan
FTYPE - dosya turunu goster
ERASE - dosyayi sil
DISKCOPY - diski diger bir disk’e kopyala.
DEFRAG - yuklenen programla ri disk uzerinde stabile et.
DEL - bi veya daha fazla dosyayi sil.
DELETE - silinen dosyalar icin kurtarma konsol komutu
DELTREE - bir veya daha fazla dosya ve rehberi sil
DIR - klasor icindekil eri goster.
DISABLE - windows sistem ve suruculer inde kurtarma konsolu komutunu devre disi birak.
CHOICE - dizin icindeki coklu sevenekle ri belirt.
BOOTCFG - kurtarma konsolu komutları nı göster ve düzenle ve boot.ini yi yeniden oluştur.
VOL : Disk birim Etiketi ve Seri numarasın ı görüntüle r.
VER : Windows Sürümünü görüntüle r.
TREE : Bir Sürücü ya da yolun Resimsel Dizin Yapısını görüntüle r.
TIME : Sistem Saatini görüntüle r ya da ayar yapabilir siniz..
START : Belirli program ya da komutu çalıştırm ak için ayrı Pencere açar.
SET : Windows çevre değişkenl erini gösterir Ayarlar ya da Kaldırır.
MODE : Bir sistem aygıtını Yapılandı rır.
ASSOC : Dosya uzantısı ilişkilen dirmesi görüntüle r ya da değiştiri r.
CD : Geçerli dizinin adını değiştiri r ya da görüntüle r.
CHCP : Etkin kod sayfası numarasın ı görüntüle r ya da değiştiri r.
CHKNTFS : Önyükleme sırasında disk denetimin i görüntüle r ya da değiştiri r.
CLS : Ekranı siler.
DIR : Bir dizinde ki dosya ve alt dizin listesini görüntüle r.
ERASE : Bir yada birden çok dosyayı siler.
EXIT : Çıkış!
FORMAT : Windows’da kullanmak üzere bir diski biçimlend irir.
LABEL : Bir diskin birim etiketini oluşturur değiştiri r ya da siler.
MD : Bir dizin oluşturur .
MDDIR : Dizin kaldırır.
NET : Sistem hakkında bir sürü bilgi verebilen bir komut.
RENAME : Belirtile n dosyayı Yeniden Adlandırı r.
TELNET : Telnet.
DEFRAG : Disk Birleştir ici hakkında ayrıntılı bilgi verir.
 
  Bugün 12 ziyaretçi (30 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Maç İzle